Európska Okultistická Spoločnosť

- Bezplatné poradenstvo
- Všetky druhy veštenia a mágie
- Školenia s medzinárodnou certifikáciou
- Rozvoj sebapoznania a sebazdokonaľovania
- Trvalé zrušenie kliatby a negatívnych vplyvov
- Bezplatné zrušenie magických Pentaklenov, Talizmanov a Amuletov

Okultizmus

Slovo okultizmus pochádza z latinského slova „occultus“, čo znamená tajomný, skrytý. Okultné vedy vychádzajú z toho, že okrem známych fyzikálnych zákonitostí na tomto svete, existujú aj iné skryte sily na energetickej a duchovnej úrovni. Okultizmus pomáha tieto sily odkryť a vysvetliť ich na teoretickej úrovni. Praktická stránka Okultných vied sa nazýva Hermetizmus, ten zahŕňa celu oblasť psychotroniky, astrológie, mágie, veštenia, jasnovidectva a špiritizmu.

Prezident EOS