Európska Okultistická Spoločnosť

Cieľom Európskej Okultistickej Spoločnosti je podpora a rozvoj okultných vied. Vzdelávanie ľudí majúcich nadprirodzene schopnosti a dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálnych vzťahov. Našou hlavnou činnosťou okrem vzdelávania je poradenstvo v teoretickej oblasti Okultných vied ale aj v praktickej oblasti Hermetizmu.

Žiadostí

Každá odoslaná žiadosť je posudzovaná individuálne. Vašu žiadosť vybavíme v čo najkratšom termíne.

Okultizmus

Slovo okultizmus pochádza z latinského slova „occultus“, čo znamená tajomný, skrytý. Okultné vedy vychádzajú z toho, že okrem známych fyzikálnych zákonitostí na tomto svete, existujú aj iné skryte sily na energetickej a duchovnej úrovni. Okultizmus pomáha tieto sily odkryť a vysvetliť ich na teoretickej úrovni. Praktická stránka Okultných vied sa nazýva Hermetizmus, ten zahŕňa celu oblasť psychotroniky, astrológie, mágie, veštenia, jasnovidectva a špiritizmu.

Prezident EOS